Kalkulator prostownika sześciopulsowego

Napięcie skuteczne międzyfazowe za prostownikiem [V]:
Częstotliwość [Hz]:
Prąd skuteczny dla maksymalnego obciążenia [A]:
Pojemność wygładzania [μF]:
Spadek napięcia na diodzie [V]:
Przesunięcie fazy U/I (cos φ):
Wyniki:

Napięcie skuteczne faza-zero [V]:
Minimalne napięcie przed wygładzeniem [V]:
Maksymalne napięcie przed wygładzeniem [V]:
Minimalne napięcie po wygładzeniu [V]:
Maksymalne obciążenie (impedancja) [Ω]:
Tętnienie [dV]:
Prąd fazowy [A]:
Moc [VA]:

©Tomasz Mońko 2024 www.tomaszmonko.com